VODA – TOPENÍ – PLYN / CERTIFIKÁTY

Osvědčení

– o proškolení a z přezkoušení z odborné způsobilosti k montáži lisovaných spojů na potrubí z měděných materiálů Viega
– na montáž kotle na tuhá paliva FB2 Automat značky Dakon
– o absolvování školení firmy STIEBEL ELTRON spol. s.r.o. se zaměřením na projektování a instalaci tepelných čerpadel, solárních a ventilačních systémů vč. příslušenství
– opravňující k montážím solárních systémů BAXI
– o odborné způsobislosti pro montáž kotlů EKOSCROLL a jejich uvedení do trvalého provozu
– o získání PROFESNÍ KVALIFIKACE osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie(potřebné ke kotlíkové dotaci) –

  • instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
  • topenář- montér kotlů na biomasu
  • topenář- montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

– o uvedení do provozu a provádění záručního a pozáručního servisu na produktu EMBRA TP EKO
– o seznámení se sortimentem a podmínkami aplikaci plastových potrubních systémů Ekoplastik

Certifikáty

– o absolvování školení zaměřeného na montáž předstěnových instalačních systémů GEBERIT
– o školení zaměřeném na montáž a údržbu produktů značky ALCAPLAST (tento certifikát slouží naší firmě m.j. i jako prodloužená záruka , A TO NA DOBU 5 LET, na všechny výrobky značky ALCAPLAST montované naší firmou)

montáž na tuhá paliva FB2
Automat značky Dakon
odborné školení zaměřeného na
montáž a údržbu značky ALCAPLAST
montáž spojů na potrubí
z měděných materiálů